TEHNIČKO

OBEZBEĐIVANJE

OBJEKATA

 

 

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi prvi su korak u obezbeđivanju sigurnosti vašeg objekta. Potreba za alarmnim
postala je imperativ u svakom preduzecu. Osnovna namena alarmnih sistema je preventiva i odvraćanje
potencijalnih provalnika. Zaštita se obezbeđuje pravilnom procenom bezbednosne situacije na samom
objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine. Na osnovu toga se donose
odgovarajući zaključci – koje mere, postupke i tehniku upotrebiti radi ostvarivanja maksimalne zaštite
imovine. Visoka pouzdanost sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom
elemenata alarmnog sistema i kvalitetnom montažom.
Naša ponuda obuhvata procenu potrebnog nivoa zaštite Vašeg objekta, projektovanje najefikasnijeg
sistema za Vaše potrebe, profesionalnu montažu alarmnih sistema, održavanje, kao i prepravke i
proširenja postojećih alarmnih sistema.

 

 

 
 
 
 

 

 

Video nadzor

 

Video nadzor kao oblast u današnje vreme doživljava veliku ekspanziju zahvaljujući brojnim
mogućnostima direktnog nadgledanja, snimanja i pregleda snimljenih situacija. Sistemi za video
nadzor obezbeđuju sigurnost, bolju kontrolu, kao i prevenciju zabranjenih aktivnosti, i omogućavaju 24h
nadziranje putem interneta (gde god da se nalazite).
Naglim razvojem IT industrije i mrežnih komunikacija, danas imamo veliki izbor opreme i mogućnosti
prilikom projektovanja sistema video nadzora. Iskustvo našeg  tima omogućava nam da odgovorimo na
svaki Vaš zahtev i pomognemo sa predlozima najboljeg rešenja za Vas. Povezivanje više dislociranih
objekata u jedan nadzorni centar, istovremeni pregled sa više lokacija kao i daljinsko upravljanje
opremom na dislociranoj lokaciji, samo su neke od naprednijih mogućnosti koje vam nudimo u sklopu
vašeg sistema.

Naša ponuda obuhvata projektovanje, montažu, puštanje u rad sistema video nadzora, i održavanje
istih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video nadozor po fazama

Procena bezbednosti na objektu

Izrada projekta

Montaža sistema

Podešavanje sistema

Testiranje i puštanje u rad

Obuka korisnika za rad