Internet je promenio naš način komunikacije,
način na koji učimo, i način
na koji vodimo naše poslovanje.

 

Wireless

 


Bežični internet je sistem projektovan sa ciljem povezivanja klijenata ultra brzim bežičnim linkom, putem radio veze. Osnovni model funkcioniše na frekvenciji od 5.4 GHz. Njegova prednost je izuzetno niska cena korisničke opreme i baznih stanica, što je idealno za masovnu primenu. Ovaj popularni način povezivanja omogućava da internet bude dostupan i na lokacijama gde ne postoje tehničke mogućnosti za drugom vrstom pristupa.
NetBridge Vam omogućava povezivanje na internet mrežu, uz profesionalnu opremu sa izuzetno visokim performansama i mogućnostima prilagođavanja Vašem IT okruženju.
Svojim klijentima nudimo full duplex flat pakete, s garantovanim protocima. Drugim rečima, pomenute usluge odlikuje ista brzina prijema/slanja podataka (download/upload), bez agregacije saobraćaja, odnosno, ne postoji deljenje resursa s drugim korisnicima, kao što je to slučaj kod drugih tehnologija.

 

VPN (Virtuelna Privatna Mreža)VPN (Virtual Private Network) omogućava povezivanje udaljenih lokacija u jedinstvenu mrežu. Naime, Vaše lokacije mogu biti povezane međusobno kao da se nalaze u istoj prostoriji, odnosno računarskoj mreži, iako su fizički udaljene kilometrima. Ovaj način povezivanja pruža visok stepen zaštite podataka jer se ostvaruje preko šifrovanog (enkriptovanog) tunela. Korisnici pored ove usluge mogu takođe koristiti i usluge pristupa internetu na ovim lokacijama, bez potrebe uvođenja dodatnog priključka.
Osim standardne razmene podataka, može se vršiti prenos video-zapisa (što je pogodno za primenu video-nadzora nad udaljenim lokacijama), kao i korišćenje raznih naprednih serverskih aplikacija.

 

HOSTINGPod terminom “hosting” podrazumeva se prostor na koji se postavlja Vaša web prezentacija.

Svi dokumenti web sajta (stranice, slike, baza podataka i sl.)

moraju biti smešteni na nekom računaru (serveru), odakle će posetilac web sajta “povlačiti” tražene stranice.

U zavisnosti od Vaših potreba, NetBridge Vam nudi:


 SHARED (Deljeni) HOSTING


Shared web hosting podrazumeva da mnogo korisnika deli jedan server kod istog hosting provajdera.

Ovo je najrasprostranjenija i najjeftinija varijanta hostinga, koja ima svoje dobre i loše strane.

Većini vlasnika sajtova ova vrsta hostinga najviše odgovara.

Prednosti:

Niska cena - obzirom da mnogo ljudi deli jedan server, niža je i cena održavanja servera, pa samim tim i hosting usluge.
Lako održavanje - bolje rečeno, za krajnjeg korisnika ne postoji nikakvo održavanje, o svemu brine hosting provajder.

Nedostaci:

Fleksibilnost - obzirom da hosting provajder održava server, nemate dozvolu da sami instalirate i pokrenete neki program koji bi Vam mogao zatrebati.
Performanse - stranice na Vašem sajtu mogu se ponekad dugo učitavati.

Do toga dolazi kada neki od sajtova sa kojim delite hosting troši mnogo resursa na serveru (ima veliku posećenost na primer).

Ako Vam je važno da Vaš sajt bude stalno dostupan, i da se stranice brzo učitavaju, onda ovo nije varijanta za Vas.

Ovo ne znači da je deljeni hosting loš i da ga treba po svaku cenu izbegavati, inače ga ne bi koristila većina ljudi.


 DEDICATED (Namenski) SERVER


Dedicated server je posvećen samo Vašem sajtu/sajtovima. Radi se o vrsti web hosting usluge, gde je ceo jedan server namenjen samo jednom korisniku, odnosno zakupcu celog servera.
Obzirom da se sarver ne deli ni sa kim, ni u kom pogledu (ni hardver, ni softver), dobija se najveći stepen bezbednosti, pouzdanosti i dostupnosti sajta.
Ova vrsta hostinga je dobra za sajtove koji imaju veliku posećenost, ili pružaju uslugu audio i video download-a, kao i u situacijama gde je potrebno da sajt bude na stabilnom i sigurnom serveru, i uvek dostupan posetiocima.


 VPS (Virtuelni Privatni Server)


Reč je o hostingu gde je jedan server podeljen na više virtuelnih servera, uz pomoć tehnologije koja to omogućava.  Svaki virtuelni server je izolovan od drugih, i radi potpuno nezavisno.  Hosting provajder održava hardver, dok je korisnik odgovoran za softver i operativni sistem.
Za razliku od deljenog tj. shared hostinga, kod virtualnog namenskog servera korisnik ima zagarantovane resurse u okviru svog virtualnog servera.
VPS je pogodan za sve vrste hostovanja. Najviše se koristi kao puzdana, sigurna i jeftinija zamena za namenski server (dedicated server). Može služiti i za pokretanje vlastitog web hostinga, za hostovanje sajtova gde je potrebna povećana sigurnost u odnosu na deljeni hosting, kao i za hostovanje sajtova velike posećenosti.
VPS pruža veliku mogućnost konfigurisanja u najrazličitije svrhe i može se koristiti kao realno razvojno okruženje za web programiranje i razvoj web sajtova i aplikacija. Korisnik sam bira operativni sistem koji će biti instaliran na serveru i dobija administratorski pristup udaljenoj mašini.
Na našim VP Serverima možete po izboru pokrenuti najpoznatije server distribucije