Održavanje računara i

mrežnih sistema

Dugogodišnje iskustvo

Garancija kvaliteta

 

Projektovanje mrežnih sistema

 

Rešenja za jednostavniji i

efikasniji rad

 

 

 

 

Održavanje računarskih mreža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet poslovanja firme sa više računara potpuno zavisi od ispravnog funkcionisanja računarske mreže na koju su računari povezani. NetBridge vrši uslugu projektovanja i izgradnje svih vrsta računarskih mreža, i ponudiće Vam projekat koji najviše odgovara Vašoj situaciji. Izgradnja računarske mreže podrazumeva kabliranje, izvlačenje radnih mesta i postavljanje utičnica, postavku i konfiguraciju mrežnih uređaja (router, swich, scener, štampač...), deljenje internet konekcije između umreženih računara, instalaciju i konfiguraciju servera, postavljanje sigurnosnih sistema, podešavanje nivoa pristupa korisnika, itd.

 

 

Projektovanje i izrada mrežnih sistema

 

Analiza zahteva i definisanje izvodljivosti

Projektovanje i predlog idejnog rešenja

Nabavka opreme

Implementacija

Testiranje sistema

Održavanje

Unapređenje sistema, po potrebi

 

Servis i održavanje računara

 

Dijagnostika
Optimizacija i (re)instalacija operativnog sistema
Instalacija programa
Reparacija ili zamena računarskih komponenti
Čišćenje hardvera
    

Testiranje pod maksimalnim opterećenjem

Backup podataka

 

 

Našim poslovnim klijentima, u mogućnosti smo da ponudimo uslugu održavanja računara i mreža na mesečnom nivou. Ova usluga posebno je interesantna za mala i srednja preduzeća, koja nemaju IT sektor, odnosno, kojima je neisplativo zapošljavanje radnika za održavanje računara. Nadoknada za naše usluge je znatno niža od iznosa mesečne plate jednog radnika, a svaku intervenciju obavljamo mnogo brže i kvalitetnije, zbog većeg iskustva i lagera rezervnih delova.
Klijenti koji sa nama potpišu ugovor o mesečnom održavanju, imaju prioritet u osnosu na ostale. Brzina odziva nakon prijave kvara je od nekoliko minuta  (pristupamo Vašem računaru preko interneta i rešavamo problem) do 1 sata (ukoliko problem nije moguće rešiti na predhodno naveden način, dolazimo i problem rešavamo na licu mesta. Ukoliko nije moguće rešiti problem na licu mesta, računar odnosimo u naš servis, saniramo problem i u najkraćem vremenskom roku Vam vraćamo računar).
Pored usluga koje obavljamo u slučaju nastanka konkretnog problema na računarskoj opremi i mreži klijenta, jednom mesečno vršimo proveru kompletne računarske opreme i računarske mreže, ažuriranje operativnih sistema, antivirusnih programa i softvera, odnosno izvršavamo sve druge preventivne radnje i mere, u cilju održavanja računarske opreme i računarske mreže klijenta u ispravnom i funkcionalnom stanju.
Takođe nudimo i uslugu održavanje sa plaćanjem po svakom izlasku na intervenciju.